3D modelleerimine

Esmaspäeva ja teisipäeva 2 esimest tundi on arvutiklass 8. klassi poiste päralt. Korraga koos on kahe paralleelklassi poisid.

Tunni teema on joonestamine (3D modelleerimine),  kasutades programmi Google SketshUp.

Tunni eesmärgiks on tutvustada ja anda algteadmised õpilastele arvutiga lihtsate detailide modelleerimisel,  kasutades programmi Google SketshUp.

Tunnis planeeritavad vahendid on arvutiklass, videoprojektor, programm Google SketshUp ja Youtube.

Tunni idee tuli sellest, et tänapäeval kasutatakse põhiliselt joonestamiseks erinevaid arvutiprogramme. Arvutiga joonestamine peaks õpilastele olema uudne ja huvitav ja kindlasti pakkuma rohkem huvi kui seda käsitsi tehes.

Algul tekkis kahtlus, et kas aja planeerimisega tuleme toime, sest meil ei olnud ettekujutist kui kiiresti saavad õpilased ülesannetega hakkama. Kõigepealt pakume õpilastele lihtsamaid võtteid ja kui sellega kõik toime tulevad, siis tõstame raskusastet. Loodan, et antud tund (paaristund) pakub õpilastele suurt huvi ja tekitab huvi joonestamise vastu.

Õpetajad Toomas ja Jaan

Kunstiõpetuse tööleht 9. klassile

Teema: Pilved

Eesmärk: 1.Tuleta meelde autoriõiguse seadust.

 1. Loodusfoto pildistamine
 2. Pildi arvutisse laadimine ja Teras olevasse kausta salvestamine.
 3. Pildiseeria koostamine

TÖÖ KÄIK:

 1. Lae Teras olevast kaustast ,,Pilved“ alla meelepärased 12 pilvepilti.
 2. Töötle valitud pildid:

2.1. Vajadusel lõika.

2.2. Raamista pildid

2.3. Lisa pealkiri  pildi peale.

2.4. Soovi korral lisa efekte.

 1. Koosta pildiseeria.
 2. Lae pildiseeria Google Drive`sse või saada minu meilile Asta.Tammeorg@valgapk.edu.ee
 3. Pildiseeria esitamise viimane tähtaeg on 12.05.2017.

Lisana lingid:

Mis on digitaalne jutupliiats?

Vastust sellele küsimusele teavad 5.d ja 3.c/d  õpilased. Pärast mängimist ütlesid nad, et oli väga vahva!

Digitaalne jutupliiats toob lapsed raamatute juurde tagasi. Jutupliiatsi abil helindatud raamatutest, pilt-ja mängukaartidelt ning lauamängudelt teadmiste omandamine on lapsele uskumatult lõbus ja huvitav!

Stardikomplektis on kaasas kõik mänguks vajalik – digitaalne jutupliiats, mängukaardid ja täring! Digitaalne jutupliiats võimaldab helindatud mängukaartidelt kuulata Lotte häälega põnevaid küsimusi ja onu Klausi lahedaid vastuseid. Mängu 864 küsimust ja sama palju vastuseid aitavad tutvuda Eesti elurikkuse, maastike ja keskkonnasõbraliku eluviisiga, samuti inimese tööde ja tegevustega looduses. Mäng on interaktiivne ja põnev! Kaartidest jagub nuputamist pikaks ajaks.

Helindatud mängukaardid jagunevad kuue teema vahel:

 • Veekogud (sinine)
 • Metsad (roheline)
 • Põllud ja aiad (kollane)
 • Niidud (lilla)
 • Märgalad (pruun)
 • Inimene ja loodus (punane)

Kuidas mängida? Iga teema kohta on 12 mängukaarti, igal kaardil kuus pilti Eestimaa loodusest. Digitaalse jutupliiatsiga kaardil osutades saab mängija kuulata piltidega seotud küsimusi, pakkuda vastuseid ning tuvastada õige vastuse. Igal mängukaardil on kuus kergemat ja kuus raskemat küsimust ning vastust. Küsimuste-vastuste raskusastet saab jutupliiatsiga vahetada.

Digitaalse jutupliiatsi ja Lotte mängukaartide abil saab laps Eestimaa loodust nii iseseisvalt kui ka koos sõpradega tundma õppida.

Jutupliiats on investeering Lotte helindatud mängukaardid ehk “Lotte loodusmäng” on esimene DILESY kirjastuselt jaeturule jõudev toode laste haridust ja keeleõpet toetavate trükiste nimekirjas, mida saab kuulata-mängida jutupliiatsi abil.

Edaspidiseks on kavandatud uute helindatud trükiste regulaarne ilmumine.

Osta on mängu võimalik Apollost või http://www.lotteshop.eu/

Õpiveebi koolitus

6.03 õppisime tundma Õpiveebi.

Õpiveeb – iga õpetaja abiline!

17105767_1469074796460185_520138826_o


Mis on Õpiveeb?

Õpiveeb on koolidele suunatud veebipõhine uuenduslik õppekeskkond, kus õpetaja saab tunde ette valmistada, läbi viia ja õpilasele koduseid ülesandeid jätta. Õpetaja saab hoida oma faile, linke, pilte, videoid jm õppematerjale ühes kohas. Kõik on õppekava järgi süsteemis ja alati kergesti leitav. Ligi pääseb igast seadmest ning õpilastele jagamine käib ühe klikiga. Õpetajate lisatud avalikust sisust moodu

stub ühine suur õppematerjalide pank, mida kõik saavad taaskasutada. Lisaks saab teha digitaalseid teste ja kontrolltöid, arvuti kontrollib vastused kohe ära ja õpetaja töökoormus väheneb märgatavalt. Tööde kontrollimise asemel saab õpetaja keskenduda olulisemale – ainesisu omandatusele ja õpilastele, kes vajavad tuge.

Kes Õpiveebi teevad?
Tõnis Kusmin on Õpiveebi asutaja ja juht. Tõnis oli varem kohviäris: teenindas kohvikuid ja kontoreid, tegi head kohvi, juhtis oma firmat. Ta käivitas ka haridusalgatuse Silmaring, millest kasvaski Õpiveeb välja.
Diana Veskimägi on Õpiveebi kaasasutaja. Diana on olnud pikalt IT-teenuste valdkonnas, juhtinud oma ettevõtet. Lisaks töötab koolis haridustehnoloogina ja juhib Pärnu linna haridustehnoloogide aineühendust.

Õpiveebi asutaja Tõnis Kusmin EDU EXEX 201

6 konverentsil.

Mis on tänases Eesti koolis digimaterjalide kasutamise ja loomisega seotud suurim väljakutse?

Meie jaoks on olnud väljakutseks Eesti õpetajate ühise õppematerjalide panga loomine. Soovime, et õpetajate poolt loodud head õppematerjalid ei jääks ainult isiklikuks kasutuseks kõvakettale ja sahtlisse. Kokku on Tebo Õpiveebi materjalide pangas hetkeseisuga 11 913 avalikku materjali.

Kartsime esialgu, et see ei pruugi õnnestuda ja võib juhtuda, et õpetajad ei ole valmis oma materjale avalikult jagama. Õnneks osutus see kartus asjatuks ja praeguse seisuga võime kinnitada, et umbes 70% õpetajate lisatud materjalidest on avalikud ja kõigile vabaks kasutamiseks. Kõige populaarsemate õppematerjalide lisajatele maksame me ka tasu, see on olnud kindlasti üks motivatsiooniallikas.

Millised on digitaalsete õppematerajalidega seotud trendid maailmas?

Staatilised materjalid nagu PDF-failid ja Wordi-dokumendid on varsti ajalugu – õpetaja vajab õpetamiseks materjale, mis kaasaksid õpi

lasi aktiivsesse tegevusse. Tehnoloogia võimaldab hoopis teistmoodi õppida ning õpitut analüüsida ja järjest enam õpivad koolid neid võimalusi ära kasutama.

Teine kasvav trend on õpilaste poolt loodud õpisisu kasutamine digiõppematerjalina, õpilased õpivad väga edukalt üksteise töid analüüsides ja tagasisidet andes. Tebo Õpiveeb toetab seda suunda, et võtta õpilasi võrdväärsete õpipartneritena.

Mille poolest erineb teie lahendus kõikidest teistest?

Rahvusvahelisel turul on mitmeid keskkondi, mis pakuvad materjalide kogumikke, kuid need koosnevad enamasti Wordi-dokumentidest ja PDF-failidest. Õpiveeb pakub võimalust lisada ja luua ka interaktiivseid materjale, tekitada lingikogu jne. Ei ole vajadust kasutada erinevaid keskkondi, kõik on ühes kohas olemas.

Teine lisaväärtus on see, et kui õpetaja lisab oma digimaterjalid Õpiveebi, siis koguneb tema avalikest digimaterjalidest kokku personaalne e-portfolio, mida ta saab kolleegidega jagada.

Lisaväärtus on ka see, et olemasolevat materj

ali saab muuta. See teeb õpetaja jaoks töö lihtsamaks, ta ei pea kogu materjali ise algusest peale looma, vaid saab vajadusel seda kohandada endale ja oma õpilastele sobivaks. T

änu muutmise võimalusele on lihtne luua erineva tasemega õppematerjale, arvestades selle käigus erinevate õppijate võimetega.

Oleme teinud koolile alustamise võimalikult lihtsaks ning õpilased saab automaatselt EHIS-est üle tuua.

Samuti pakume automaatikat ehk interaktiivsete testide ja kontrolltööde tulemused kontrollib arvuti õpetaja eest ära, süsteem annab kohe kiire tagasiside, kes õpilastest sai teemast aru ja kes mitte ning tulemused esitatakse nii individuaalselt kui klass lõikes. Ka saab õpetaja jälgida, kas õpilane avas koduse ülesande, vaatas jagatud videot või harjutas lisatud õpimängu.

Tebo Õpiveeb uueneb iga nädal. Lisaks kasutusmugavuse pidevale parandamisele loome juurde ka uusi funktsioone. Viimati lisandunud ülesande mooduliga saab õpetaja õpilastelt vastuseid kokku koguda (nii lingiga kui failina) ning need ei ummista enam tema postkasti. Järgmiseks on arendamisel õpetaja materjalidest

kollektsiooni moodustamine, tekstiharjutuste moodul ja veel erinevat tüüpi õpimänge.

Tebo Õpiveeb ei ole kuulus ainult Eestis. Räägi meile selle kohta lähemalt, mida te seal Lõuna-Ameerikas teete ja kuidas on läinud. Miks te just sinna läksite?

Tšiili valitsus pakub maailma parimatele idufirmadele toetust, kui nad lähevad kuueks kuuks Tšiilisse elama. Loodetavasti kujuneb mõnel firmal Tšiili riigi jaoks kasulikke majandussuhteid. Meid valiti 1700 kandideeriva firma hulgast parima 5% hulka ja kutsuti sinna.

Tebo Õpiveebi juht Tõnis ja meie kaks arendajat elasid seal ühes väikses korteris, töötasid hommikust õhtuni (u 14h päevas) ja kuus päeva nädalas, et arendada keskkonda edasi. Kes pool aastat tagasi keskkonda sisse logis ja nüüd seda uuesti teeb, näeb täiesti uuel tasemel keskkonda.

Samal ajal tõlgiti Tebo ka hispaania keelde, käidi koolides tutvustamas ja kasutajaks registreerus 2000 õpetajat Tšiilist ja Argentiinast.

Tebo Õpiveebi tiim Tšiilis (vasakult: Erkki, Tõnis, Aivo).

Lõpetuseks, mida sooviksid veel meiega jagada?

Kui me tegime Silmaringi õppevideoid, siis avastasime, kui suur hulk häid õppematerjale, millest teistel õpetajatel palju kasu oleks, on õpetajatel juba olemas. Probleem seisnes jagamises, sest failid olid arvuti kõvakettal ja interaktiivsed harjutused, õpimängid ja testid erinevates keskkondades laiali. Me soovime luua 21. sajandi jagamismajanduse keskkonna õpetajatele (nagu YouTube’i videotes), kus igaüks saab näidata, mis tal on, ja parimate materjalide autorid saavad ka tasu.

Fotod: erakogu

Samal teemal:

Koolitus Digipädevuse arendamine haridusasutuses

Valga Põhikooli digimeeskond osaleb koolitusprogrammis Digipädevuse arendamine haridusasutuses.

See koolitus on järg koolitustele Õppeprotsessi juhtimine digiajastul ja Haridusasutuse digitaristu arendamine.

Koolituse strateegiline eesmärk on toetada õpetajate eesmärgipärast, pidevat ja jätkusuutlikku professionaalset arengut tehnoloogiavilumuses ning selle lõimimist õppeprotsessi lähtuvalt muutunud õpikäsituses.

Kutsume teid lahkelt tutvuma meie esimese kodutööga.

https://atlas.mindmup.com/2017/02/1a030090f80811e6932ddd9f5d4b4d8e/vpk_digip_devus/index.html

Eesti keele tunnis

Kool: Valga Põhikool
Klass: 3.d
Õpetaja: Kairi Voode
Õppeaine: eesti keel
Teema: Tegusõnade pööramine
Eesmärk/tegevused : Tegusõnade leidmine tekstis; tegusõnade kirjutamine vastavalt küsimusele, pöörded.
Õpitud grammatikareeglite kordamiseks valisin mitu erinevat rakendust. https://www.opiveeb.ee/ (valikus väga palju erinevaid harjutus); https://learningapps.org/ (tegusõna, nimisõna, omadussõna rühmitamine kastidesse); https://www.taskutark.ee/m/aine/3-klass/emakeel-3-klass/2-pa-emakeel-3-klass/ ( “jaatav ja eitav kõne”- tegusõnade õigekiri).
Esimeses tunnis harjutasid õpilased teemat nutiseadmetega, teises tunnis tegime töölehe kirjalikult. Tööleht tundus peale nutiseadmetega harjutamist õpilase jaoks väga lihtne.
unnamed

Matemaatika tunnis

Kool: Valga Põhikool
Klass: 3.d
Õpetaja: Kairi Voode
Õppeaine: matemaatika
Teema: Kell
Eesmärk/tegevused : Kinnistame kella tundmist. Õpilane oskab märkida osuteid (tund, minut). Tunneb kella.
Tunni alguses said õpilased iseseisvalt täitmiseks töölehed, mis asuvad aadressil: http://kellaaeg.weebly.com/toumloumllehed.html
Kairi_matemaatika.jpg

Inimeseõpetuse tunnis

Kool: Valga Põhikool
Klass: 3.d
Õpetaja: Kairi Voode
Õppeaine: Inimeseõpetus
Teema: Magnet
Eesmärk/tegevused: Õpilane teab missugusest materjalist esemeid magnet ligi tõmbab; teavad, et magneteid ümbritseb magnetväli.
Tunni viisin läbi kasutades Avita E-õpet. Tunnis vaatasime erinevaid animatsioone magnetite kohta.
Õpilased said interaktiivsel tahvlil testida teadmisi, milliseid materjale magnet tõmbab- milliseid mitte. link: http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs_fs.shtml
kairi_magnetid

Eesti keele ja kirjanduse tegemistest

13. detsembril oli 9.d klassil suurepärane võimalus sooritada digikontrolltöö. Õpilased olid selleks pikka aega ja põhjalikult saanud valmistuda õpikeskkonnas Quizlet, milles ka test toimus. Õpilased said paronüümide vastamiseks kasutada segatesti, mis koosnes neljast erinevast moodulist. Taoline tööks õppimine ja testi sooritamine meeldib õpilastele, millele omakorda annavad kinnitust positiivsed hinded.
7.c klassil oli suurepärane võimalus Stuudiumi keskkonnas olevas Teras lugeda Jüri Parijõgi raamatut “Teraspoiss”. 20. detsembriks oli vaja samas keskonnas täita ülesanne (vastata etteantud küsimustele) ja seejärel töö läkitada aineõpetajale. Selline moodus hindelise töö sooritamiseks on õpilastele mugav ja meelepärane. Samas annab see võimaluse aineõpetajal tööga kiirelt tutvuda ja õpilasele edastada põhjalik tagasiside.
õpetaja Marelle Kansonen